Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för körkort med högre behörighet - Blogg

Är det dags att förnya körkort med högre behörighet?

08 dec 2023

När du har fått ett brev från Transportstyrelsen om att det är dags att förnya ditt körkort med högre behörighet finns det några saker att tänka på. Processen är i grund och botten enkel nog men det gäller att du tar hand om detta i tid. Du måste skicka in ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet till Transportstyrelsen innan ditt nuvarande körkort går ut.

Här ska vi se närmre på hur du gör för att förnya körkort och vilka medicinska krav som finns för att du ska få läkarintyget för körkort med högre behörighet.

När ska din ansökan om förnyat körkort vara inskickad?

För att ta reda på hur lång tid du har på dig för läkarundersökning och intyg samt postgång så ska du kika på ditt körkort. Om du har förlängt körkort tidigare så kommer du att se datum för utgång i fält 11.

Om det är första gången du förnyar ett körkort för högre behörighet så ser du datum för utgång först i punkt 4b på körkortets framsida. Samma information finns också i fält 11 på baksidan av körkortet.

Om du skickar in dina handlingar samma datum som står på ditt körkort är det förstås för sent. Du behöver planera in besök hos läkare som kan ge intyg för körkort såväl som de dagar det tar innan Transportstyrelsen hanterar dina dokument för att säkra dig om att detta blir klart i tid.

Vad händer om du missar datum för uppdatering av körkort?

Om du glömmer bort att ansöka om förnyat körkort med högre behörighet eller gör detta för sent så får du börja om från början. Ditt körkort blir då ogiltigt efter det datum som står som sista giltiga på kortet.

Du kommer då att få en ansökningsblankett för körkortsförnyelse och ett inbetalningskort för tillverkning av kortet. Sedan måste du förnya ditt körkort så att det visar de körkortsbehörigheter som gäller för dig.

Måste du köra upp igen?

Om din högre behörighet blev ogiltig på grund av att du missade att ansöka i tid så behöver du inte genomföra kunskapsprov och förarprov igen. Det går bra att ansöka om att få tillbaka körkortstillståndet. Då ska du visa upp att du uppfyller personliga och medicinska krav. Du får dock vänta med att köra fordonet som kräver den högre behörigheten tills du har fått det nya körkortet.

Hälsodeklaration eller läkarintyg, vad ska du skicka in till Transportstyrelsen?

Precis vad du ska skicka in tillsammans med din önskan om att få ditt körkort för högre behörighet förlängt beror på din ålder.

Det finns två situationer:
 1. Om du är yngre än 45 år – I detta fall ska du skicka hälsodeklaration såväl som synintyg tillsammans med din ansökan om förnyat körkort.
 2. Om du har fyllt 45 år – Här är det läkarintyg som ska komma med din ansökan.

Oavsett din ålder så kan du vända dig till en klinik som är specialiserad på att undersöka och ge hälsointyg för körkort. De kan dessa regler och kan se till att du får den undersökning du behöver. Dessutom kan de sedan ta hand om att skicka de korrekta dokumenten direkt till Transportstyrelsen. Du kan läsa mer och boka tid online här hos Intygsgruppen.

Det finns särskilda regler som kan gälla dig

Reglerna som vi har beskrivit för intyg för körkort med högre behörighet gäller för det mesta men det finns undantag. Om du inte är 45 år gammal så kan det fortfarande vara så att du måste ansöka som förlängning med läkarintyg för körkortet.

Detta gäller om du blir 45 innan ditt körkortsdatum går ut och fick din behörighet innan den 19:e januari 2013 och förlänger din högre körkortsbehörighet för första gången. Om så är faller så ska du ansöka om förlängning med läkarintyg. Du kan läsa mer om detta här.

Kontakta Transportstyrelsen om du:
 • Fyller 45 innan ditt körkort går ut
 • Fick din behörighet före 19:e januari 2013
 • Förlänger högre behörighet för körkort första gången
Vilka blanketter behöver du för att få ditt körkort med högre behörighet förlängt?

Vilka blanketter du ska skicka in till Transportstyrelsen beror alltså på din ålder och när du fick din behörighet. Du kan ladda ner blanketterna från Transportstyrelsens hemsida här. Ta dessa med dig till den klinik som kommer att hjälpa dig med undersökning för att få intyg. Här kan du boka din tid online.

Det handlar alltså om tre typer av intyg:
 1. Hälsodeklaration – Du finner blankett att ladda ner här. Denna gäller för vanligt körkort och du fyller i och skriver under själv.
 2. Synintyg – Detta kan en optiker såväl som läkare hjälpa dig med. De kan sedan skicka in synintyget digitalt åt dig så att du slipper ta hand om detta.
 3. Läkarintyg – Om du bokar in undersökning på klinik som är specialiserad på läkarintyg för körkort så behöver du inte ladda ner blankett. De ordnar med detta direkt på kliniken och skickar in intyget digitalt till Transportstyrelsen.
Körkortsbehörighet som kräver läkarintyg

Det är framförallt den som ska köra yrkestrafik som behöver läkarintyg. Detta oavsett om det handlar om att köra buss med passagerare eller lastbil med last. Dessutom kräver taxiförarlegitimation läkarintyg.

Läkarintyg krävs för körkortsbehörigheter:
 • C1
 • C1E
 • C
 • CE
 • D1
 • D1E
 • D
 • DE
 • Taxiförarlegitimation

Så går en undersökning för läkarintyg till

När du bokar tid för läkarundersökning för intyg för körkort så kommer du att få veta vad du ska ta med dig. Som regel är det de dokument du har från Transportstyrelsen samt ID-handling. Tänk till lite innan du väljer en klinik som kan utfärda intyget åt dig. Om du har diabetes kan du behöva intyg från din ordinarie läkare.

Din undersökning inkluderar:
 • Kontroll av syn – Med eller utan glasögon. Om du behöver glasögon tar du dessa med för undersökningen. Detsamma gäller för kontaktlinser.
 • Kontroll av hjärta – Ditt hjärta undersöks. Ditt blodtryck kommer att mätas.
 • Kontroll av lungor – Dina lungor kommer också att undersökas.
 • Urinprov – Detta görs för att se att du inte har blodsocker eller äggvita i din urin.

Du får även svara på frågor som rör din hälsa och din livsstil. Om det finns frågor omkring din rörlighet kommer detta också att undersökas.

Varje undersökning för hälsodeklaration och läkarintyg skräddarsys efter de behov som finns. Det här styrs ju av flera saker som den typ av körkort du vill förnya och de hälsoproblem du eventuellt har.

Då det handlar om läkarintyg för att få behålla körkort vid rattfylleri eller narkotikabrott blir det också tal om blodprover för att utesluta återfall. Här kan det också vara så att du blir kallad till undersökning och testtagning utan förvarning eftersom man vill inte vill att du ska kunna förbereda dig inför själva undersökningen.

Läkarintyg vid rattfylleri eller narkotikabrott

Om du vill behålla körkort eller få det tillbaka efter att ha fällts för rattfylla eller narkotikabrott så kommer du behöva hjälp av en klinik som kan genomföra hälsoundersökningar och ge intygen du behöver.

Under den observationsperiod som Transportstyrelsen bestämmer om så träffar du en läkare som genomför de prover och undersökningar som krävs för att få fortsätta köra det fordon ditt körkort gäller för. Läkaren skickar digitalt in de handlingar som Transportstyrelsens kräver så du behöver bara tänka på att komma i tid till de undersökningar du kallas till.

Så gör du:
 • Boka tid med klinik som kan ge intyg för körkort vid rattfylla och narkotikabrott.
 • Ta med dig alla papper du har fått från Transportstyrelsen där det också står hur lång observationstid du har fått. Det brukar vara 6 månader.
 • Se till att du har en giltig ID-handling med dig.

Med denna information kan kliniken du besöker lägga upp en plan för dig. De får via dina papper information om de prover som ska tas och hur ofta. Normen är att du får ge 3-4 läkarintyg under 1,5-2 års tid för att få behålla ditt körkort.

Du får själv stå för kostnaden för detta. Det täcks inte av sjukvårdstaxan eller högkostnadsskydd men det går för det mesta att göra avbetalningar som är räntefria.

Du kan också få intyg för alkolås om ditt vidare körkort är betingat med detta. När du får fortsätta köra med alkolås så finns det vissa prover som ska tas. Här finns det också en så kallad differentierad villkorstid som ligger på 1 eller 2 år.

Välja rätt klinik för läkarundersökning för läkarintyg för körkort

Idag finns det gott om kliniker med läkare som kan utfärda läkarintyg för körkort med högre behörighet.

Det gäller dock att tänka på att det här är en unik nisch som beroende på ditt hälsotillstånd kan kräva lite mer än grundläggande läkarutbildning. För de flesta är det klokt att vända sig till en specialistklinik som jobbar särskilt med att utfärda intyg för körkort, studier och mer. Välj en klinik som har läkarintyg för olika ändamål som specialitet.

En sådan klinik har inte bara kompetensen som krävs för att kunna undersöka dig på rätt sätt. De vet också hur kommunikation med Transportstyrelsen kan skötas digitalt. Det spar dig tid och oro för att allting ska ha kommit in i tid.

Dessutom så är det ofta så att en lämplig klinik för körkortsintyg och hälsodeklarationer har allt som du kan tänkas behöva. Det finns kompetens för många olika intyg och du kan till exempel få hjälp med intyg för alkolås om du behöver det.

Utöver detta är det klart att det kan kännas bra att välja en klinik med gott omdöme. Idag är det ganska enkelt att ta reda på om en viss klinik har ett gott rykte eller inte. Du kan läsa omdömen online och så kan du ju ta kontakt med kliniken för att avgöra hur de beter sig.

Kostnad för läkarintyg för körkort med högre behörighet skiljer sig inte så stort mellan olika kliniker. Men det är ändå bra att ta reda på detta innan du bokar in din tid. Räkna inte med att det kommer att vara samma sak som du läser informationen online från en annan klinik.

Det är förstås också smidigt om du kan välja en klinik som ligger nära dig. På så vis blir det ju lättare att hinna med undersökningen. Om du vill komma in för undersökning under arbetstid kan du välja en klinik som ligger lägligt till för detta.

Om du behöver komma in regelbundet för att bli undersökt av en läkare till exempel vid förlorat körkort på grund av rattfylleri så är det också viktigt att du känner ett förtroende för läkaren. Det går att byta läkare om du inte tycker att det fungerar!

Förnyat körkort med högre behörighet och läkemedel

Att intag av narkotika är ett problem för att få körkort för buss eller lastbil är ju inte så svårt att förstå. Men det finns ju även läkemedel som kan ge en liknande effekt som olagliga droger ger. Det kan vara bra att veta att ett blodprov som visar att du har spår av ett läkemedel som är narkotikaklassat inte innebär ett förbud mot att köra.

När du har tagit ett läkemedel med läkarens ordination och dessutom kör i enlighet med de rekommendationer som du har fått så är det tillåtet. Det finns dock läkemedel som du inte får köra med eftersom detta kan vara trafikfarligt. Om du är tvungen att ta den här typen av läkemedel är det inte säkert att du kan få vidare behörighet för ditt körkort.

Exempel på den här typen av mediciner kan vara:
 • Smärtstillande medel
 • Sömnmedel
 • Medicin mot ångest och oro
 • Medicin för depression
 • Epilepsimedicin
 • Allergimediciner
 • Hostmediciner

Många av dess mediciner är ju sådant som vi kanske inte tänker på som starka mediciner som skulle kunna innebära en fara bakom ratten. Notera att det är ditt ansvar att använda den här typen av mediciner på rätt sätt i samband med körning.

Om du är inblandad i en trafikolycka och har någon av dessa mediciner i blodet så kan det leda till att du döms till rattfylleri även om det rör sig om läkemedel för allergi eller sömnproblem!

Det kan vara klokt att passa på att prata med läkaren som ger dig läkarintyg om mediciner som du tar. Om du inte är säker på vad som gäller för dem kan du få en genomgång av läkaren så att du kan undvika problem på grund av bristande kunskap.

Tänk också på att tala om för läkare att du är yrkesförare om du behöver hjälp till exempel med medicin för allergi. Det kan finnas alternativ som är bättre för dig och som inte orsakar nedsatt reaktionsförmåga och annat som kan vara mycket farligt i trafiken.

Förbered dig för din läkarundersökning

Det kan bli enklare att genomföra läkarundersökning och få läkarintyg för lastbilskörkort eller busskörkort om du bara förbereder dig lite inför kontrollen. Du bör till exempel gå igenom de dokument som du ska ha med dig.

Om du tror att kliniken kommer att kunna ordna med dokumenten digitalt så bör du kontrollera att så verkligen är fallet. Ställ frågan då du bokar tid. Om du bokar tid för läkarundersökning online via ett formulär så får du kontakta kliniken med email, telefon eller chatt för att ta reda på detta.

Ta med dig ID-handling och eventuellt information om mediciner som du tar. Ta också med dig dina glasögon så att du kan få en synundersökning som blir godkänd. Ibland går det att få en lista från kliniken som genomför undersökningen så att du kan se precis vad som kommer att krävas.

Sedan är det förstås klokt att förbereda på så vis att du inte missar tiden. Det är inte drop-in som gäller på de flesta läkarkliniker som kan utfärda läkarintyg för körkort med högre behörighet. Du måste komma in den dag och tidpunkt som du har bokat, inte före eller efter.

Detta gäller särskilt för dig som kommer att behöva flera läkarintyg för att få behålla ditt körkort efter att ha förlorat det på grund av rattfylla eller narkotikabrott. Då är det viktigt att du förbereder ditt schema så att du inte missar din tid vilket i förlängningen kan leda till problem för dig med att få behålla ditt körkort.

Förändringar i krav för körkortsbehörighet vid sjukdomar

Det är Transportstyrelsen som har det samlade ansvaret för trafikmedicinska frågor. De regler som gäller för personer som har sjukdomar som epilepsi och diabetes är inte statiska. Under senare år har det skett förändringar och det är viktigt att vara medveten om för dig som har haft ditt lastbilskörkort, busskörkort eller taxikörkort under flera årtionden.

Framförallt har de medicinska kraven för körkort vid epilepsi och diabetes förändrats. Idag kan en person med diabetes II som är under kontroll få godkänt för körkort inom grupp 2 och 3. (Läs mer om grupperna i frågor och svar härnedan)

Om diabetessjukdomen sköts på rätt sätt så behöver den inte vara ett hinder för att få läkarintyg för körkort med högre behörighet. Även inom kategorin epilepsi har det skett förändringar.

En person som drabbas av ett epileptiskt anfall kan efter 12 månaders anfallsfrihet få körkortstillståndet beviljat vad gäller vanligt körkort inom grupp 1. Men för personer som har körkort inom grupp 2 och 3, alltså tyngre fordon och yrkestrafik, så har reglerna skärpts.

För dig som kör lastbil eller vill ta lastbilskörkort så innebär ett epilepsianfall att du måste vara anfallsfri i 10 år innan du får köra igen. Därmed kan vi se att diagnosen epilepsi i stort sett gör det omöjligt för dig att jobba som yrkeschaufför såvida du inte redan har konstaterats anfallsfri och ett årtionde har gått sedan sista anfallet.

Svenskt yrkeskörkort i utlandet

Inom EES bör det inte vara några problem att använda det svenska yrkeskörtkortet men ska du köra i andra länder så kan du behöva få ett internationellt körkort. Du kan också behöva ett intyg om att du har svenskt körkort och ett läkarintyg som godtas i det land som du vill köra i.

Ett intyg på engelska om att du har ett svenskt körkort får du gratis från Transportstyrelsen. Du kan ringa dem på +46-771 8181 81 och be om ett certifikat via fax eller med vanlig post. Fax är omedelbart och vanlig post kan ta några dagar.

Om du planerar att jobba utomlands som yrkeschaufför kan det mycket väl vara så att du behöver ett särskilt läkarintyg som godtas. Detta får du ta reda på via landets ambassad i Sverige eller trafikmyndighet som finns i landet. Inom EU gäller samma regler men för andra länder kan du inte ta för givet att det är på det sättet eller att ditt läkarintyg per automatik kommer att godtas.

Det som kan skilja sig är till exempel regler för syn och vilka sjukdomar som anses vara godtagbara i trafiken. Tänk också på att du kan behöva göra språktest för att få köra professionellt i ett annat land där skyltar och trafikregler anges på engelska eller andra språk.

15 frågor och svar om läkarintyg för körkort med högre behörighet

Här är några vanliga frågor om läkarintyg för körkort med högre behörighet samt svaren.

 1. Vad kostar det med läkarintyg för körkort med högre behörighet?

Det här beror lite på vad för typ av intyg du behöver och hur många prover och undersökningar det kommer att kräva. Saker som övningskörning för tungtrafik och fortsatt C behörighet kostar som regel omkring 1000 kronor. Det kan vara lite billigare för ett intyg för taxi.

 1. Vilken läkare kan ge mig intyg för körkort?

Du behöver träffa en läkare som är utbildad inom trafikmedicin. Det finns kliniker som är särskilt anpassade till den här typen av intyg där det finns läkare med den specialistkompetens som krävs.

 1. Får jag köra tung lastbil eller buss med synfel?

Det beror på det synfel du har och hur väl det kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Om du behöver glasögon är detta något som kommer att undersökas för att fastställa om du kan få intyg för körkort med högre behörighet.

 1. Varför måste jag genomföra en läkarundersökning igen?

Du vet att du är frisk och att inget har förändrats med din syn sedan förra undersökningen, men ibland kan det finnas förändringar som du inte ens tänker på. För att trafiken ska förbli säker har vi i Sverige regler som gör att du måste genomföra en undersökning för att kunna förnya ditt körkort med högre behörighet. Det är en trygghet både för dig och för de som du möter i trafiken.

 1. Vad är de olika grupperna för behörighet för körkort?

Transportstyrelsen har 3 grupper för körkortsbehörighet:

 1. Grupp 1 är AM, A1, A2, A, B och BE såväl som behörighet för att köra traktor. Här krävs det inga läkarintyg för körkort.
 2. Grupp 2 innefattar C1, C1E, C och CE och här kommer det att behövas läkarintyg eller hälsointyg för körkort samt förnyelse av körkort.
 3. Grupp 3 inkluderar D1, D1E, D, DE och taxi. Här krävs det läkarintyg för körkort.
 1. Hur god syn ska jag ha för att bli godkänd?

Det här beror lite på den grupp av körkortsbehörighet det gäller. För grupp 1, se ovan, så ska du ha synskärpa 0,5 när du ser med båda ögonen. Grupp 2 och 3 kräver minst 0,1 synskärpa med det sämsta ögat och 0,8 med det bästa ögat. Här får det inte finnas problem med dubbelseende.

Det går att använda glasögon eller kontaktlinser för att få läkarintyget. Fast för grupp 2 och 3 får brytningsstyrkan på glasögon och linser inte vara mer än + 8 dioptrier. Får du läkarintyg med glasögon så krävs det att du sedan kör med dessa eller motsvarande kontaktlinser på.

 1. Vad gäller för hörsel för att få läkarintyg för körkort?

Grupp 1 och 2 (se ovan) har inga krav vad gäller hörsel. Du får köra fordonen som ingår i dessa grupper även om du är döv. Grupp 3 kräver att du hör tillräckligt för att till exempel kunna ha ett samtal med passagerare på ditt fordon. Det går bra att använda hörapparat för att uppnå detta krav.

 1. Kan sjukdom sätta stopp för körkort med högre behörighet?

Ja, det finns sjukdomar som anses vara hinder för körkort med högre behörighet. Det gäller till exempel sjukdomar som diabetes, epilepsi, krampsjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Men det går att få körkortet med dessa sjukdomar förutsatt att det utförs tätare kontroller av hälsoläget.

 1. Hur snabbt kan jag få tid för läkarundersökning för läkarintyg?

Det beror på klinik och när du vill få en tid. Ett gott tips är att vara ute i god tid för att hinna med läkarundersökning och intyg innan körkortet går ut. Om det uppstår frågor och du måste få ett ytterligare intyg av specialistläkare till exempel vid diabetes så kan du ju behöva mer tid för detta.

 1. Hur länge kommer mitt läkarintyg för körkort att gälla?

Som regel ska du förnya din körkortsbehörighet för grupp 2 och 3 vart femte år. Då måste du också skaffa nytt läkarintyg. Det tidigare kommer inte att gälla. När du gör din ansökan ska ditt läkarintyg inte vara mer än 2 månader gammalt!

 1. Är ADHD eller autism ett hinder för körkort med högre behörighet?

Det brukar det inte vara men ta upp frågan med den läkare som du kommer att utföra din undersökning hos för att se om det krävs något särskilt intyg för detta.

 1. Varför har jag inte fått brev om förnyat körkort från Transportstyrelsen?

Transportstyrelsen skickar ut brev om förnyelse av körkort med högre behörighet per automatik då datum för förnyelsen närmar sig. De skickar detta brev till den adress du är folkbokförd på. Om du just nu bor på annan adress kan det vara en anledning till att du inte har fått brevet.

 1. Går det att få förnyat körkort med demens?

Det går faktiskt att få förnyat körkort med demens som är under kontroll. Det gäller dock att lämna in regelbundna läkarintyg för att få fortsätta köra. Nu är demens dock inte så vanligt förekommande bland yrkesförare. Det är snarare en fråga som rör dig som har vanligt körkort.

 1. Till vilken ålder kan du jobba som yrkesförare?

Det finns inga särskilda regler för äldsta ålder som lastbils- buss- eller taxichaufför. De flesta går ju i pension omkring den ålder som rekommenderas för detta. Men om du fortsätter att vara verksam som yrkesförare så får du fortsatt brev om att förnya ditt körkort.

Så länge som du är frisk och inte en fara för trafik så finns det ju inga hinder för dig att fortsätta. Detta kommer du ju att intyga med läkarundersökningen som du genomför regelbundet.

 1. Hur lång tid tar undersökningen för läkarintyget?

Det bör inte ta lång tid att genomföra en läkarundersökning för att få läkarintyg för körkort med högre behörighet. Precis hur lång tid det kommer att ta beror på vad som ska undersökas och hur många prover du behöver ta. Men om du kommer med allting förberett så bör du vara klar på cirka en halvtimmes tid, kanske snabbare förutsatt att det inte är väntetid på kliniken.