Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för visum och utlandsvistelse - Blogg

Så här går det till – Läkarintyg för visum

07 dec 2023

När du ska skaffa ett läkarintyg för visum finns det en del saker som kan vara bra att känna till. Hur stort antalet provtagningar blir och omfattningen av läkarundersökningen beror på vad du ska använda ditt visum till och i vilket land du planerar att vistas. De vanligaste anledningarna till att du kan behöva ett visum är att du ska studera eller arbeta i andra länder än i Sverige eller de andra europeiska länderna. Några länder där visum ofta blir aktuellt är Kina, Japan och Thailand.

När behöver du skaffa ett läkarintyg för visum?

Som sagt är studier och arbete vanliga orsaker till att visum krävs. Men det kan även handla om att du ska vistas under längre tid i länder som Thailand, Kina och Sydkorea. Om du ska besöka Ryssland kan det krävas provtagning av HIV eller hepatit som kan visas upp med ett läkarintyg. Se till att alltid noggrant kontrollera och dubbelkolla vad som krävs för landet dit du ska. Den här typen av information kan du vanligtvis hitta på reseföretagens hemsidor och på Svenska ambassadens webbplats. Där kan du hitta detaljer kring vad som gäller vid passkontrollen för att komma in i respektive land och hur länge du har rätt att vistas i landet. Det finns även visum som gör att du kan åka in och ut ur landet under en period utan att behöva ansöka om visum gång på gång. Det här blir aktuellt för exempelvis affärsresande. Dessa visum kallas för ”multiple entry visum”.

Vad krävs för att få ansöka om och få visum?

Några vanliga punkter som kommer att dyka upp i samband med din visumansökan är att du ska visa nuvarande pass, skicka med relativt nytagna fotografier och fylla i ett ansökningsformulär. Det kan även krävas att du uppger en detaljerad resplan för din vistelse eller bevis på officiella inbjudningar. Om du exempelvis ska studera kan antagningsbevis vara aktuellt. Det är även här som läkarintyg för visum kommer in i bilden eftersom hälsorelaterad information kan vara relevant för att få sitt visum utfärdat. Ett visum räcker under en tidsbegränsad period, en vanlig tidshorisont är tre månader. Det förekommer även att visumet bara gäller för de exakta dagarna då du ska vistas i landet.

Vilka vaccinationer ingår i läkarintyg för visum?

Det är vanligt att länderna vill att du ska ha ett fullgott vaccinationsskydd. Det här innebär att när ett läkarintyg för visum ska tas fram kommer du att få redovisa vilka vaccinationer du har sedan tidigare. Inför att du ska ansöka om visum är det därför en bra idé att leta fram intyg på tidigare vaccinationer och reda ut vilka år du har tagit dessa. Du kan behöva ta kompletterande vaccinationer för att resa in i landet som du söker visum till. Det går inte att säga exakt vilka vaccinationer som kommer att ingå i ditt läkarintyg men vanligt förekommande vaccinationer mot polio, stelkramp och mässling. Det kan även bli aktuellt att göra lungröntgen i samband med att du ska få ditt läkarintyg. Då kan du dock behöva remiss till en särskild provtagare på särskild mottagning.

Vad behöver du visa upp vid läkarbesöket?

När du kommer till läkarbesöket som ligger till grund för läkarintyget är det bra om du har med dig glasögon ifall du använder det. Det krävs för att kunna göra ett korrekt syntest. Du ska även ha med dig information om dina tidigare vaccinationer, en lista på de läkemedel som du intar på regelbunden basis samt legitimation. Se till att du får information om vad som krävs vid kontakten inför läkarbesöket så att du är väl förberedd på vad som kommer att hända.

Vilka olika typer av visum finns det?

I det här avsnittet ska vi titta närmare på några olika typen av visum. En vanlig form är turistvisum. Här gäller det att du som besökare i ett annat land bor på hotell eller liknande. När det gäller exempelvis Australien behöver svenskar ha turistvisum för att vistas där men australiensare behöver inte något visum för att vistas i Sverige. Det är viktigt att läsa på ordentligt innan du ger dig iväg för att slippa obehagliga överraskningar inpasskontrollen. En annan vanlig form av visum är besöksvisum och de gäller när du planerar att bo hos släktingar eller vänner. En tredje typ av visum är affärsvisum och blir aktuellt när det gäller tjänsteresor. Det är här som ett LOI (letter of intent) kan bli aktuellt att visa upp som bevis på att det finns arrangerade möten mellan parterna. En sista typ av visum är transitvisum som blir aktuellt när besökare ska passera ett land men inte stanna över natten.