Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för visum och utlandsvistelse

Visum och utlandsvistelse

Bokningsinformation

Kostnad för provtagning och undersökningar kan tillkomma beroende på intygets omfattning. Kontakta oss gärna via e-mail och bifoga intyget så kan vi ge ett exakt pris.

Checklista

  •  Glasögon/Linser (Om du använder) 
  • Vaccinationsbevis, om detta krävs för intyget

Det finns olika anledningar för att behöva läkarintyg för visum och längre resor och vistelser utomlands. De vanligaste är:

  • Arbete i olika länder t.ex. USA eller Mellan Östern
  • VISA för vistelse längre tid i vissa länder t.ex. Thailand, Kina och Sydkorea
  • Vistelse i länder som kräver HIV- och Hepatitprover t.ex. Ryssland

För att få ett läkarintyg för visum och utlandsresor behöver du besvara en del frågor och fylla i ett formulär. En del länder kräver provtagning samt lungröntgen för att utesluta tuberkulos.

De flesta länder vill också försäkra sig om att den som reser ska ha ett bra vaccinationsskydd och vi behöver då gå igenom alla tidigare vaccinationer. Datum för dina tidigare vaccinationer (det hittar du på vaccinationskort, skolsjukvården eller landstingsarkivet). Om du behöver komplettera dina vaccinationer skickar vi dig till de vaccinationsmottagningar som vi samarbetar med.

Exakt vad som ska undersökas för att ansöka om visum eller vid övriga resor utomlands varierar från fall till fall och väldigt ofta finns ett särskilt formulär som skall fyllas i, signeras och stämplas.

För att allting skall vara så smidigt som möjligt ber vi dig skriva en notering, där du beskriver vad du behöver hjälp med och vilket land det gäller, när du bokar din tid.

Vi kan i nuläget tyvärr ej erbjuda läkarintyg för visum för Australien och Nya Zeeland.

Pris: Grundpris 900 kr ink.moms
Pris för dessa läkarintyg varierar mellan 900-2000 kronor beroende på om det krävs provtagning och lungröntgen.

Boka tid