Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för Tunnelbana - Blogg

Läkarintyg tunnnelbana – Viktigt att veta om läkarintyg för tunnelbana

29 dec 2023

Om du ska jobba inom tunnelbanan så kan det vara så att din yrkesroll kräver ett läkarintyg. Läkarintyg för tunnelbana blir relevanta för personer som jobbar inom positioner med ansvar för trafiken. Det är särskilt viktigt att personer som kör tunnelbanetåg, har ansvar för spår och liknande, har god syn, hörsel och att de är drogfria.

När ska läkarintyg för tunnelbana utfärdas?

Om du tar en utbildning för att börja jobba inom tunnelbanetrafiken så får du veta om du också ska ha ett läkarintyg tunnelbana för att kunna få ditt certifikat eller diplom och börja jobba. Detta blir relevant när din arbetsroll innebär ett trafiksäkerhetsansvar vilket alltså kan vara aktuellt både för den som kör tunnelbanan och för den som dirigerar tågen och ser över spåren.

Det finns 3 åldersintervaller för läkarintyg för läkarintyg för tunnelbana och järnväg:
  1. Under 45 år – Här kommer du att utföra hälsokontroll vart femte år för att kunna fortsätta jobba inom tunnelbanan.
  2. Över 45 år till 59 år – Här är det hälsoundersökning vart tredje år som gäller.
  3. Från 60 år – I denna ålder ska hälsokontrollen ske en gång per år för att personen ska kunna fortsätta jobba.
Exempel på arbetsuppgifter som kräver läkarintyg är:
  • Förare av tunnelbanetåg
  • Förare av spårvagn
  • Ledare av spårtrafik
  • Övervakare av spårtrafik
  • Arbetare vid spåret
  • Den som jobbar med bedömning av fordon och spår
Läkarintyg för tunnelbana ska utfärdas i tid!

När du får information om att det är dags att förnya ditt hälsointyg för tunnelbana så ska du genast boka in en tid hos en läkare som kan hjälpa dig med detta. Om du väntar för länge kan det bli försent och det kan ställa till det på jobbet då du kanske inte kan fortsätta arbeta tills du får ditt intyg.

Vad kommer att undersökas under läkarundersökningen?

Under läkarundersökningen för intyg för tunnelbanejobb så kommer din syn, hörsel, allmänna hälsa och eventuella drogproblem att undersökas. Du får testa synen och hörseln. Dessutom kan du få ge blodprov och urinprov.

Om du använder glasögon eller kontaktlinser så undersöks synen med dessa. Det är tillåtet att jobba inom tunnelbanan med glasögon eller linser så länge som du med dessa hjälpmedel ser tillräckligt bra.

Läkaren kommer att fylla i en hälsodeklaration åt dig och så får du ett utlåtande om din lämplighet rent hälsomässigt för den arbetsroll du vill få eller redan har. Det finns möjlighet att ansöka om undantag för vissa medicinska krav. Detta kräver en särskild blankett som du kan ta med dig eller som läkaren kan ladda ner online.

Skulle det vara så att du inte uppfyller de medicinska kraven kan du ta reda på om det är möjligt med ett undantag i ditt fall. Du får ansöka om detta till Transportstyrelsen som sedan kommer att ta ställning till om du kan anses vara i tillräckligt god hälsa för det jobb inom järnväg som du vill ha.

Vad kostar det med läkarintyg för tunnelbana?

Kostnaden för ditt läkarintyg för tunnelbana kommer att bero på vad som undersöks och om det är så att du kommer att ansöka om undantag från de medicinska kraven. Det finns en standardavgift som brukar ligga omkring 3100-4000 kronor för medicinska intyg.

När du ringer eller skickar mejl för att boka in din tid för läkarkontroll kan du fråga vad kostnaden kommer att bli. Den ligger för det mesta på samma nivå oavsett om du ansöker om läkarintyg för tunnelbana i Stockholm eller för spårväg i andra svenska städer.

Var kan du få läkarintyg för tunnelbanan?

Du bör ganska enkelt kunna finna en klinik som kan hjälpa dig med läkarintyg för tunnelbana i Stockholm och andra svenska städer. Det är viktigt att gå till en läkare med kunskap och erfarenhet av den här typen av undersökningar och som är certifierad för att få göra dessa intyg. De läkare som får utfärda intyg för spårväg ska ha gått utbildning och själva varit på spårområde och satt sig in i olika typer av säkerhetsproblem som kan uppstå.

Reglerna för hälsokontroller och intyg för arbete vid järnvägen uppdateras då och då. En läkare som jobbar regelbundet med detta är medveten om det och kan därmed se till att ditt intyg blir korrekt.

Med detta sagt är det förstås en fördel att välja en klinik med gott omdöme. De bör jobba på ett professionellt sätt. Du kan ta kontakt för att boka tid och för att ställa lite frågor. Om du märker att kliniken vet vad de sysslar med och har en bra inställning så är det säkerligen ett bra val för dig.

När du bokar tid är det också smart att ta reda på vad du ska ta med dig. Det brukar vara en giltig ID-handling, glasögon om du har det såväl som information om mediciner som du kanske tar. Passa på att rådgöra med läkaren omkring saker som allergimediciner och sömntabletter för att säkra dig om att de inte utgör en fara i tågtrafiken.

Det är mycket viktigt med läkarundersökningar av yrkesverksamma i tunnelbanan

Det kommer att ta lite extra av din tid att med jämna mellanrum göra hälsokontroller för ditt jobbs skull men det är det värt. När du vet med säkerhet att du har synen och hörseln som krävs för uppdraget så kan du känna dig lugn. Och samma sak gäller förstås för alla trafikanter som litar på att du gör ditt jobb på säkrast möjliga vis!

Boka läkarundersökning för att får ditt läkarintyg för tunnelbana här »