Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för järnväg och tunnelbana

Järnväg och tunnelbana

Checklista

  •  Glasögon/Linser (Om du använder)

Kategori X9 (kat 19) alternativt Tri – läkarintyg järnväg och SL
Transportstyrelsen föreskriver om hälsoundersökning och kontroll av hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten vid tunnelbana och spårväg. Detta betyder att följande personal: tunnelbaneförare, spårvagnsförare, pendeltågsförare, de som leder eller övervakar spårtrafik, de som bedömer fordon eller spåranläggningar och de som arbetar på spårområde ska göra regelbunden hälsokontroll.

Hälsokraven anges i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2019:112, TSFS 2019:113, TSFS 2013:50 och hälsokraven är reglerade i Trafikförvaltningens hälsoföreskrift SSÄ SÄB-0484.

Personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (TSFS 2019:112, TSFS 2019:113) ska ha ett Kategori X9 – intyg. Undersökning sker med särskilt fokus på syn, hörsel, färgseende samt att missbruk ej föreligger.

Undersökningen ska genomföras enligt följande intervaller:

  • Vart femte år t.o.m. 45 års ålder.
  • Vart tredje år mellan 46 år-59 års ålder.
  • Varje år fr.o.m. 60 års ålder.

Kategori X9 (tidigare kat 19) är en benämning som ofta används i samband med arbete på eller vid järnväg. Ofta behövs hälsoundersökning, läkarintyg och andra former av intyg för att få jobba vid järnväg. Vi hjälper dig med alla frågor och utfärdar läkarintyg för kategori X9, Arbete järnväg.

Läkarintyg för lokförare utfärdas ej av oss. Vi gör ej läkarintyg för förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare (förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår). Vi gör för arbete på spårområde enligt både SL och Transportstyrelsens regelverk.

Pris: 3125 kr ink.moms

Boka tid