Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för järnväg och tunnelbana - Blogg

Läkarintyg järnväg – Vad krävs för läkarintyg för järnväg?

07 dec 2023

Ett jobb inom järnvägen innebär ofta ett stort ansvar vad gäller trafiksäkerhet. Det är inte bara den som kör tåg som kan komma att påverka säkerheten för andra anställda och passagerare. Många arbetsuppgifter omkring järnvägsspåren kräver läkarintyg järnväg som bekräftar att personen har hälsan som krävs för att klara sin arbetsuppgift.

När krävs läkarintyg järnväg?

Det finns tydliga regler från Transportstyrelsen som talar om när en anställd inom järnväg ska ha ett läkarintyg för att kunna jobba. Rent allmänt så rör det sig om personer som har arbetsuppgifter som får betydelse för trafiken. Det är alltså inte bara lokförare som behöver ett läkarintyg järnväg.

Exempel på arbetsuppgifter som kräver läkarintyg är:
  • Förare av spårvagn och tåg
  • Den som leder spårtrafik
  • Övervakare av spårtrafik
  • Bedömare av fordon och spåranläggningar
  • Arbetare vid spårområden

Det här är exempel på arbetsuppgifter som kräver någon form av hälsoundersökning. Sedan kan det förstås vara så att det inte ställs samma krav på hälsan på den som kör som den som tar hand om underhåll.

Vilka hälsokrav ställs på den som jobbar vid järnväg?

Det finns regler för hälsokrav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2019:112, TSFS 2019:113 och TSFS 2013:50. Dessutom regleras dessa hälsokrav i Trafikförvaltningens hälsoföreskrift med titeln SSÄ SÄB-0484.

Framförallt är det viktigt att den som kommer att ha ansvar för trafiksäkerhet har godkänd syn och hörsel. Det krävs färgseende för den här typen av jobb så det är något som kommer att kontrolleras vid en hälsoundersökning för läkarintyg för järnväg.

En annan sak som är mycket viktig för jobb där andra människors säkerhet och liv påverkas av din insats är att du är drogfri. På grund av detta kommer en hälsoundersökning för olika jobb inom järnväg också att inkludera tester som kan fastställa att du inte har någon form av missbruksproblem.

Det krävs regelbundna hälsokontroller

För att få fortsätta jobba som lokförare eller inom andra arbetspositioner vid järnvägen så måste hälsan kontrolleras med jämna mellanrum. Om du inte har fyllt 45 år ännu så är det vart femte år som gäller. Du får då en påminnelse om att ditt tillstånd måste förnyas och då ska du skaffa ett nytt läkarintyg.

När du har fyllt 45 år behöver du utföra hälsoundersökning vart tredje år. Detta gäller tills du är 59 år. Från och med 60 års ålder ska hälsokontrollen för järnväg utföras varje år.

Välj en klinik med rätt kompetens

Det kan vara klokt att gå till en klinik som jobbar regelbundet med att utföra läkarintyg för järnväg och andra medicinska intyg. De har inte bara kunskapen och erfarenheten som gör att du får en korrekt undersökning.

Det här är något som spar dig tid och så kan du vara säker på att informationen hamnar på rätt plats så att du kan fortsätta i din arbetsroll utan avbrott.

Det kan vara så att du behöver ta med dig blanketter som ska fyllas i men många gånger är detta något som kliniken kan ordna med. Särskilt då det rör standardintyg för olika arbetsroller inom järnväg. När du ringer eller skickar email för att boka en tid kan det vara smart att fråga om detta.

Ta också reda på vad du ska ha med dig. En godkänd ID-handling är en självklarhet och likaså glasögon och kontaktlinser om du använder det. Men det kan finnas annat som blir relevant till exempel om du har en sjukdom som du regelbundet medicinerar så ta upp frågan om vad du ska ta med dig då du bokar in din tid.

Läkarintyg för järnväg krävs ofta för att få jobbet

Oavsett om du ska ta en utbildning för att jobba vid järnvägen eller om du vill söka om nytt jobb så kommer det att ställas krav om bevis på din hälsa. För nya förare och ledare vid järnvägen är detta en självklarhet.

Vid din första hälsoundersökning för intyg för din arbetsroll ska du tänka på att det kan vara klokt att hitta en klinik som du trivs med. Det kommer ju att bli regelbundna besök och då kan det kännas tryggt och skönt att känna igen sköterskor och läkare som undersöker dig. En mer personlig kontakt är verkligen inte så dumt.

Viktigt att boka in läkarundersökning i tid

Under vissa tidsperioder kan kliniker som hjälper till med läkarintyg järnväg och andra arbetsområden kräver vara fullbokade. Om du måste vänta flera veckor på att få tid kanske det blir för sent.

På grund av detta är det klokt att planera in undersökningen i god tid. Om du är i en ålder där det krävs förnyat läkarintyg för järnväg varje år kan du ju komma ihåg vilken månad det är dags att boka. Om du bokar en månad i förväg bör du få plats när det passar dig bäst.

En tumregel är att boka tid så snart som du får information från Transportstyrelsen om att du behöver ett nytt läkarintyg.

Varför är det så viktigt med hälsokontroller?

Du kanske tycker att det verkar överdrivet att kolla syn och hörsel vart femte, tredje eller vartannat år. Du vet ju om du behöver nya glasögon och för dig som inte har någon tanke om att dricka mer än då och då eller testa droger kan det ju också verka onödigt med drogtesten.

Men om vi ser på järnvägens olika yrkesroller i ett större perspektiv så är det inte så svårt att förstå att det svenska systemet med regelbundna hälsokontroller är smart. Det fångar upp sådant som skulle kunna leda till fara innan det verkligen blir farligt. Det är en trygghet både för dig som jobbar inom trafiken vid järnvägen och för dig som är passagerare.