Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för alkohol och droger

Hur fungerar läkarintyg för alkohol och droger?

29 dec 2023

Att kontrollera en persons användning av alkohol och droger är ett led i att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Särskilt i trafiken är det mycket otryggt om personer som är påverkade tillåts köra runt och riskera att skada både sig själva och andra. Dessutom testas personer för att kunna fångas upp och erbjudas hjälp i de fall det behövs. För att öka säkerheten i trafiken förekommer idag allt oftare alkolås för att garantera att personen bakom ratten är nykter i trafiken. För att beviljas alkolås krävs en ansökan om körkort med villkor om alkolås. Här blir ett läkarintyg för alkohol och droger nödvändigt för att komma vidare och färdigställa sin ansökan.

Hur går det till?

För att beviljas alkolås vill Transportstyrelsen ha bevis på att du är nykter och fri från droger. Hur många prover som behöver göras just i ditt fall kommer att framgå i den information du får från Transportstyrelsen – det kan nämligen variera från fall till fall. När du kommer för att ta prover är det bra om du tar med dig alla papper som du har fått så vi vet hur provtagningen ska läggas upp. Slutmålet är ditt läkarintyg som kan göra att du beviljas alkolås. När du kommer för läkarundersökning ska du även ta med dig legitimation och information om vilka mediciner du äter eftersom dessa kan ha påverkan på dina provresultat. Din provperiod kommer att pågå under några månader innan du får ditt läkarintyg utfärdat.

Vad innebär observationstid?

Observationstid är den tid som fortlöper efter att du har gjort ditt inledande test och påbörjat din provperiod. Under några månaders tid kommer du att behöva lämna prover hos provtagningskliniken. Hela poängen med dessa är att de kommer att ske utan förvarning och med kort varsel. På så vis kan alkohol- och droganvändning fångas upp. Vi vet att med schemalagda provtagningar går det att justera sitt bruk för att klara testerna och på så vis få sitt läkarintyg utan att man faktiskt har slutat missbruka narkotika eller alkohol. Prover med kort varsel har visat sig vara mer effektivt för att fånga upp bruk av alkohol och droger som gör att du inte kan gå vidare med din ansökan om alkolås.

Vilka prover tas?

När det gäller läkarintyg för alkohol och droger är det två olika metoder som står i centrum. För att kontrollera promillenivån, alltså den nivå alkoholhalt som finns i din kropp, används blodprover. För att kontrollera droger används istället urinprov. Här finns det en felmarginal och det är att resultatet på urinprovet kan påverkas av hur mycket vatten som har intagits inför provet. Därför tittar man även på kreatinin för att bedöma provets trovärdighet och kunna ogiltigförklara det om det krävs.

Hur fungerar ett alkolås?

Alkolås har funktionen att kunna hindra förare från att köra om de är påverkade av alkohol eller droger. Alkolås monteras på instrumentpanelen i din bil och kommer kräva att du blåser i ett litet munstycke för att kontrollera promillehalten i ditt blod. Du behöver vara nykter för att kunna starta bilen. Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet och gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille alkohol i blodet. Även narkotika ryms inom begreppet rattfylleri men kallas då mer specifikt för drograttfylleri. Under färden kan det krävas att föraren andas igen i alkolås för att säkerställa att läget inte har förändrats.

Vad krävs för att få köra med alkolås?

För att du ska beviljas alkolås ska du uppfylla vissa villkor. Det första är att du tidigare ska ha fått ditt körkort indraget eller riskerar att få ditt körkort indraget som följd av rattfylleri eller grovt rattfylleri. Alkolåset ska ses som ett villkor att få köra bil trots att personen tidigare har kört påverkad. För den som har kört med narkotika i blodet kan dock inte körkort med villkor om alkolås utfärdas. Ett annat villkor är att personen ska vara permanent bosatt i Sverige och att körkortet ska vara utfärdat av ett EES-land. Det är bra att känna till att alkolåset är personligt och att personen bara får köra fordon som har utrustats med alkolås som är godkänt av Transportstyrelsen. Du beviljas att få köra med alkolås under ett eller två års tid. För grovt rattfylleri gäller alltid två år.

Vad är poängen med alkolås?

Det finns flera positiva effekter med att använda alkolås som ett villkor för att få vistas i trafiken – trots att man tidigare har misskött sig. Dels finns chansen att personen i fråga anstränger sig mer för att bli av med sitt missbruk för att få köra och fortsätta behålla sitt körkort efter att perioden med alkolås är över. En annan poäng med att använda alkolås är att vi får tryggare transporter när yrkesförare som lastbilschaufförer och busschaufförer måste bekräfta att de är kördugliga innan de ger sig ut med stora tunga fordon på vägarna. Alkolås bidrar helt enkelt till ökad trygghet.