Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för adoption - Blogg

Hur fungerar läkarintyg för adoption?

29 dec 2023

För dig som har bestämt dig för eller funderar på att adoptera ett barn är det mycket regler att ta till sig. Du kommer att behöva läsa på om ämnen som anknytning och hur själva adoptionsprocessen går till. Dessutom funderar du säkert mycket kring hur eventuellt din ekonomi kommer att påverkas och självklart hur det nya barnet ska tas emot på bästa möjliga sätt. En viktig del i det hela för att det ska bli bra är ett korrekt läkarintyg för adoption. Läkarintyget är en trygghet som bekräftar att barnet, som redan är utsatt då det ska byta miljö, kommer till ett väl fungerande hem. Det är viktigt att det blir rätt redan från början eftersom en adoption är permanent och inte kan hävas enligt svenskt lag.

Hur lång tid tar en adoptionsprocess?

Det finns inget exakt svar på hur lång tid en adoptionsprocess tar. Det kan variera väldigt mycket från fall till fall. Varje process är individuell och mycket hänger på hur snabbt det går att hitta en lämplig matchning av barn och föräldrar. Ju mer detaljerade önskemål du eller ni har desto längre tid kan det ta. Rekommendationen är därför att vara öppen, hålla sig generell och inte rikta in sig på exempelvis ett specifikt land – då kan det dra ut längre på tiden. Det är inte ovanligt att en adoptionsprocess pågår under flera års tid. Det finns inte heller några garantier för att adoptionen blir av.

Hur går en adoption till?

För att få adoptera i Sverige behöver man vara myndig och enligt lagen får sambos, gifta par och ensamstående adoptera. Det är vanligt att man går i adoptionsrådgivning under ungefär ett års tid innan man tar steget att gå vidare. Sedan gäller det att kontakta en så kallad adoptionsorganisation – det är dessa som har kontakten med adoptionsländerna och sköter själva förmedlingen. Kontrollera att den adoptionsorganisation som du har valt är godkänd av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som arbetar med att adoptioner ska ske såväl lagligt som etiskt. Det är vanligt att man har kontakt med flera adoptionsorganisationer samtidigt för att öka chanserna till en matchning. Det är inte heller ovanligt att det blir köbildning och då är det kan det vara värdefullt att ha flera dörrar öppna.

Du behöver ansöka om medgivande hos kommunen för att bli godkänd som adoptionsförälder. Det är först när du är godkänd som du kan skicka in din första ansökan. Det är olika regler som gäller för olika länder. När din ansökan har kommit in är det myndigheterna i barnets ursprungsland som granskar de olika ansökningarna för att välja ut lämpliga sökanden. Efter att du eller ni har fått besked fortsätter processen med samtycke av kommunen, resa till barnet, beslut och ytterligare anmälningar till myndigheter innan du har det adopterade barnet i din famn. Nästa steg är att barnet ska genomgå en del olika hälsoundersökningar inom två veckors tid från att det har kommit till Sverige.

Vad fyller läkarintyg för adoption för funktion?

Läkarintyg för adoption behövs för att genomgå en adoptionsprocess och det är även allt fler så kallade givarländer som begär läkarintyg och även psykologutlåtanden kring de sökandes hälsa. Det kommer även att krävas HIV-text och urinprov för att komma vidare i processen.

När ett barn ska adopteras är det viktigt att det blir rätt. Läkarintygen ligger som grund för Socialtjänstens bedömning kring medgivande för adoption. Adopterade barn har liksom alla barn ett stort behov av känslomässig tillgänglighet, stöd och lyhördhet. Ett adopterat barn kan behöva extra uppmärksamma föräldrar. Eftersom adoptivbarnen separeras från sina biologiska föräldrar, ofta vid låg ålder, är det viktigt att adoptivföräldrarna kan erbjuda ordentligt med stabilitet och trygghet. Läkarintyget som beskriver hälsotillståndet är även viktigt för myndigheterna i barnets ursprungsland när de ska bedöma vem som är en lämplig förälder.

Vilka krav ställs på den som vill adoptera?

Ett barn som ska adopteras bort är ofta drabbat av fattigdom, sjukdom eller sociala omständigheter som gör att det behöver byta familj. För att öka chanserna att barnets nya hemmiljö blir en trygg sådan använder man sig av läkarintyg. I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner men det förekommer även nationella adoptioner – dessa är oftast så kallade närståendeadoptioner. Vid nationella adoptioner ska barnet självt, om det är äldre än 12 år, samtycka till adoptionen och det behöver även den biologiska föräldern.

I undersökningen som ligger till grund för läkarintyget granskas det allmänna hälsotillståndet och status på delar som sköldkörteln, andningsorganen och lederna antecknas. Läkaren kommer även att titta på syn, hörsel och sjukdomsbild. Finns det risk för framtida sjukdomar som kan påverka barnet negativt och hur stabil är den psykiska hälsan? Om det är ett par som söker bedöms båda personerna.

Med ett läkarintyg för adoption i handen kommer du ett steg närmare en adoption.