Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för adoption

Adoption

Bokningsinformation

I priset ingår standardprovtagning (HIV och urinprov). Vissa länder kräver med omfattande provtagning och kostnad för detta tillkommer då.

Checklista

  •  Glasögon/Linser (Om du använder)

Adoptionsprocesserna är numera mycket individuella, deras längd varierar därför mycket. Adoptionssökandenas önskemål och beredskap är viktiga faktorer då man letar efter föräldrar till ett barn. Kontaktländernas egna krav på sökandena inverkar också på processens längd. Det är skäl att bereda sig på att adoptionsprocessen varar i 1–4 år, räknat från det att sökandena registrerat sig som kunder hos adoptionstjänstorganet. Därförinnan har sökandena redan slutfört adoptionsrådgivningen, som i allmänhet tar ungefär ett år.

Allt fler givarländer begär läkarintyg men även psykologutlåtande gällande blivande adoptivföräldrars psykiska hälsa inför adoption. I adoptionsprocessen krävs läkarintyg för adoption från svenska myndigheter samt senare från det land som barnet adopteras från. Vi har hjälpt föräldrar med denna process sedan 35 år och kan kraven på hälsa.

Förutom en läkarundersökning krävs HIV test och urinprov. Vi gör detta hos oss i samband med undersökningen.

Pris: 1100 kr ink.moms

Boka tid