Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för alkolås - Blogg

Läkarintyg för alkolås ökar trafiksäkerheten

29 dec 2023

Alkolås har använts länge i olika tillämpningsfall. Alkolåsen hittas numera inom professionella användningsområden som hos buss- och lastbilschaufförer men även för privatpersoner. Det övergripande syftet i sammanhanget är att öka trafiksäkerheten. Sverige är bäst i världen när det gäller trafiksäkerhet, mycket tack vare den så kallade Nollvisionen som infördes 1997 av riksdagen. Färre personer än tidigare omkommer och skadas i trafiken men fortfarande omkommer hundratals människor varje år i trafiken och mer arbete återstår innan vi är i mål. Ofta är alkohol och droger inblandat i trafikolyckorna och här kommer alkolås in i bilden.

Vad gäller för att få köra med alkolås?

Idag finns det möjlighet att köra ett fordon trots att du har tidigare rattfylleri eller grovt rattfylleri i bagaget. På så vis får du behålla körkortet men får bara köra fordon under förutsättning att ett alkolås används och finns installerat i ditt fordon och är godkänt av Transportstyrelsen. Ett krav är att alkolåset ska tillhandahållas av någon av Transportstyrelsens godkända leverantörer. Värt att notera är att villkoret med alkolås gäller just alkohol – inte för dig som har brukat eller brukar narkotika.

Alkolåset fungerar som ett alternativ till att bli av med körkortet. Den som har fått eller riskerar att bli av med sitt körkort som följd av rattfylleri har möjlighet att ansöka om alkolås som alternativ till att få körkortet återkallat. Det är även bra att känna till att alkolåset bara får användas under en begränsad tidsperiod. Det är i regel ett års tidsbegränsning för alkolås men villkoret är alltid två år om det gäller grovt rattfylleri.

Hur skaffar man ett läkarintyg för alkolås?

För att få köra med alkolås krävs ett läkarintyg för alkolås. För att få detta utfärdat behöver du träffa en läkare som hjälper dig med ansökan till Transportstyrelsen. I samband med läkarbesöket kommer du att få lämna både blodprov och urinprov. Efter att ansökan har skickats in brukar det ta ungefär fyra arbetsdagar innan provsvaren kommer tillbaka. Det är Transportstyrelsen som bestämmer hur många prover du behöver göra för att få ditt läkarintyg. Efter ytterligare ett par veckor kommer beslutet från Transportstyrelsen och du får veta om din ansökan är beviljad eller inte. När alkolåset ska monteras kan det behöva göras fler prover och intyg så var beredd på ytterligare provtagningar. Prover kan även tas med kort varsel under ansökningsperioden för att minska risken för fusk och garantera att något alkoholmissbruk inte pågår.

För att kunna ansöka om alkolås behöver du uppfylla vissa punkter. Det handlar dels om att du ska vara permanent bosatt i Sverige och att ditt körkort ska vara utfärdat av ett EES-land. Dessutom ska du ha fått eller riskera att få ditt körkort indraget till följd av rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Vad är egentligen ett alkolås?

Ett alkolås är en uppfinning som monteras i din bil, vanligtvis vid instrumentpanelen. Det är en enhet med ett munstycke på som känner av promille-halten i blodet när föraren blåser i den. Det krävs ett godkänt resultat för att det ska gå att starta bilen. Föraren behöver helt enkelt vara nykter och bevisa att den har mindre än 0,2 promille alkohol i blodet. Det kan också krävas att föraren andas i alkolåset vid upprepade tillfällen under bilfärden för att bekräfta att nykterheten består.

Hur skyddar alkolåset från trafikolyckor?

Ny teknik har gjort att det är säkrare att vistas i trafiken. En av dessa IT-lösningar är alkolåset. För tillfället pågår forskning på system som automatiskt kan känna av om föraren har alkohol i utandningsluften – utan att ett munstycke behöver användas. Det här skulle sannolikt förhindra ännu fler rattfyllor. Alkolåsen har vunnit mark bland transportföretag och har blivit ett sätt att kvalitetssäkra transporterna och förarnas tillstånd bakom ratten. Andra innovationer som ingår i det man brukar kalla för ITS (intelligenta trafiksystem) är sömnvarnare, trafiksäkerhetskameror och variabla hastigheter som kan anpassa sig efter exempelvis väglag.

När ett alkolås används förhindras olyckor och chansen är stor att personen som tidigare har kört rattfull får sig en ordentlig tankeställare och väljer att ta tag i sina alkoholproblem. Det hjälper på sikt hela samhället och blir ett steg mot ökad trafiksäkerhet, både för personen själv och för samhället i stort. Körkortet är viktigt för väldigt många människor och att få hot om att få det indraget kan bli ett så kallat wake-up-call. När personen tvingas hålla sig nykter för att kunna ta sig fram i trafiken finns chansen att komma tillrätta med alkoholmissbruket.