Sandelsgatan 31, 115 34, Stockholm info@intygsgruppen.se 08-611 37 70

Bokningsinformation

Kostnad för provtagning och undersökningar kan tillkomma beroende på intygets omfattning. Kontakta oss gärna via e-mail och bifoga intyget så kan vi ge ett exakt pris.

Checklista

 • Glasögon/Linser (Om du använder)
 • Vaccinationsbevis, om detta krävs för intyget
 • Pris: Grundpris 900 kr ink.moms
  Boka tid online

  Läkarintyg Visum & Utomlands

  Det finns olika anledningar för att behöva läkarintyg för visum och vid resor utomlands. De vanligaste är:

  • Studier i USA, Kina, Japan, Sydafrika eller forna öststaterna
  • Arbete i olika länder t.ex. USA eller Mellan Östern
  • VISA för vistelse längre tid i vissa länder t.ex. Thailand, Kina och Sydkorea
  • Vistelse som kräver HIV/ Hepatit prover t.ex Ryssland

  Normalt sett ska du besvara en del frågor och fylla i ett formulär. En del länder kräver provtagning samt lungröntgen för att utesluta tuberkulos.

  De flesta länder vill också försäkra sig om att den som reser ska ha ett bra vaccinationsskydd och vi behöver då gå igenom alla tidigare vaccinationer. Datum för dina tidigare vaccinationer (det hittar du på vaccinationskort, skolsjukvården eller landstingsarkivet). Om du behöver komplettera dina vaccinationer skickar vi dig till de vaccinationsmottagningar som vi samarbetar med.
  Exakt vad som ska undersökas för att ansöka om visum eller vid övriga resor utomlands varierar från fall till fall och väldigt ofta finns ett särskilt formulär som skall fyllas i, signeras och stämplas.

  Pris för dessa läkarintyg varierar beroende på om det krävs provtagning och lungröntgen mellan 900-1600 kronor.