Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för utlandsstudier

Utlandsstudier

Bokningsinformation

Kostnad för provtagning och undersökningar kan tillkomma beroende på intygets omfattning. Kontakta oss gärna via e-mail och bifoga intyget så kan vi ge ett exakt pris.

Checklista

  •  Glasögon/Linser (Om du använder) 
  • Vaccinationsbevis, om detta krävs för intyget

För studier i USA, Japan, Taiwan, Sydkorea och Kina behövs läkarintyg. Även vissa universitet i Östeuropa kräver läkarintyg för studier.

Normalt sett ska du besvara en del frågor och fylla i ett formulär som universitetet tillhanda håller. En del länder kräver provtagning samt lungröntgen för att utesluta tuberkulos.

De flesta länder vill också försäkra sig om att den som reser ska ha ett bra vaccinationsskydd och vi behöver då gå igenom alla tidigare vaccinationer. Datum för dina tidigare vaccinationer (det hittar du på BVC kortet, vaccinationskort, skolsjukvårdens journal eller landstingsarkivet). Om du behöver komplettera dina vaccinationer skickar vi dig till de vaccinationsmottagningar som vi samarbetar med.

Exakt vad som ska undersökas för att få ett läkarintyg för utlandsstudier som godkänns i det land du ska studera varierar från fall till fall. Väldigt ofta finns ett särskilt formulär som skall fyllas i, signeras och stämplas.

Vi gör dessa undersökningar och intyg regelbundet och är vana vid frågeställningarna kring dessa intyg. Till USA krävs det nästan alltid att man har ett gott vaccinationsskydd och att det finns dokumenterat från BVC Barnavårdscentralen ) samt skolan.

För att allting skall vara så smidigt som möjligt ber vi dig skriva en notering, där du beskriver vad du behöver hjälp med och vilket land det gäller, när du bokar din tid.

Vi kan i nuläget tyvärr ej erbjuda läkarintyg för Australien och Nya Zeeland.

Pris: Grundpris 1200 kr ink.moms

Pris för dessa intyg är 1200 – 2200 kronor beroende på vad som krävs avseende blodprover och röntgen.

Boka tid