Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för försäkringar

Försäkring

Bokingsinformation

Kostnad för provtagning varierar beroende på vilka prover som krävs i intyget, vanligtvis ca 400:- för prover.

Checklista

  •  Glasögon/Linser (Om du använder)

För att kunna teckna pensionsförsäkring, livförsäkring eller sjukvårdsförsäkring så kräver din bank eller försäkringsbolaget ett läkarutlåtande. Den försäkringssökande ska då besvara ett flertal frågor i det formulär som bank/försäkringsbolag har tillhanda hållit. Uppgifterna ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Oriktiga eller felaktiga uppgifter från sökanden kan medföra att försäkringen blir ogiltig. Den sökande ska innan läkarbesöket fylla i frågeformuläret och del två av formuläret fyller sedan läkaren i efter läkarundersökningen som även inkluderar blod och urinprover.

Vi samarbetar med försäkringsmäklare, banker och försäkringsbolag för att göra processen så smidig som möjligt. Efter läkarbesöket skickar vi Läkarutlåtandet till Din försäkringsgivare.

Pris: 2000 kr ink.moms

Boka tid