Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Välkommen till Intygsgruppen - Stockholm

Dykning

Checklista

 •  Glasögon/Linser (Om du använder)

PADI, NAUI, SSI, GUE är de största dykutbildarna i världen. De ställer något olika krav på sina utövare men alla vill att du ska göra en hälsodeklaration. Generellt sett så behövs ingen läkarundersökning om du svarar nej på alla frågor om olika sjukdomar. Men svarar du ja på någon fråga så kan du behöva ett läkarintyg. Vi har dykmedicinsk kompetens och kan hjälpa dig med undersökningen och utfärda ett intyg.

Du bör konsultera en läkare om du någon gång haft:
 • Astma eller pip i luftrören
 • Någon form av lungsjukdom
 • Pneumothorax (luft i lungsäcken)
 • Du har varit utsatt för operativt ingrepp i bröstkorgen
 • Torgskräck eller panik i små utrymmen
 • Epilepsi eller kramper eller tagit medicin mot sådana
 • Svimningar eller medvetslöshet
 • Dykarsjuka eller annat dykolycksfall
 • Diabetes
 • Högt blodtryck eller tagit medicin mot hypertoni
 • Hjärtproblem
 • Öronsjukdom, hörselförlust eller balansrubbning
 • Blodpropp eller blodkoagulationsrubbning

Ovanstående besvär kan vara ett hinder för dykning och måste kontrolleras av läkare innan intyg utfärdas

Vi gör inte intyg till yrkesdykare.
Pris: 900 kr ink.moms

Boka tid