Intygsgruppen - Specialister på läkarintyg - Läkarintyg för tävlingar - Blogg

Hur fungerar läkarintyg för tävlingar?

29 dec 2023

Ett läkarintyg för tävlingar kan bli aktuellt för den som vill springa ett längre lopp eller delta i den allt mer populära triathlon-tävlingen Ironman. Det är vid mer fysiskt utmanande atletiska lopp och tävlingar som ett läkarintyg kan krävas. Även för tävlingar inom kampsporten MMA kan det krävas läkarintyg för att få delta. Här tar man prover för bland annat HIV och hepatit. Läkarintyg förekommer även inom vissa tävlingar med båt eller bil. För att läkarintyget ska vara giltigt behöver det vara undertecknat eller godkänt av en läkare. Intyget är ett bevis på att du är redo att ställa upp i loppet. Det är viktigt att kolla upp vilka intyg och undersökningar som gäller just för det specifika loppet som du vill ställa upp i. Kolla upp det så tidigt som möjligt så är du redo när det är dags för anmälan och slipper oönskade överraskningar. Träningen fram till tävlingsdagen blir så mycket roligare och motiverande om du vet att du är i fullgott skick för att få ställa upp. Ibland kan det räcka att visa upp läkarintyget vid nummerlappsutdelningen och i andra fall ska det bifogas i samband med att din anmälan görs.

Måste jag söka intyg för att få ställa upp?

Huruvida det är nödvändigt med intyg beror på vilket lopp du ska ställa upp i och i vilket land loppet eller tävlingen äger rum. I vissa länder är det numera lagstadgat att deltagarna ska ha läkarintyg för tävlingar för att få delta. Det här gäller bland annat lopp och tävlingar i länder som Frankrike och Italien. Även i svenska lopp kan det idag krävas läkarintyg för att få ställa upp. Kontrollera detta på de respektive tävlingarnas hemsidor, ställ frågor i Facebook-grupper kopplade till tävlingen eller ta kontakt direkt med arrangören om du tycker att informationen är otydlig och du känner dig osäker på vad som krävs.

Vilka tävlingar kräver läkarintyg?

Det är arrangören som avgör vilka krav kring hälsa som ska sättas upp för respektive tävling. Om vi tittar på tävlingar i Frankrike så kommer du att behöva ett intyg om du vill ställa upp i klassiska löparlopp som exempelvis Mont Blanc Marathon, Paris Marathon eller Disneyland Paris Half Marathon. Om vi istället tittar på lopp i Italien så kan du behöva intyg om du vill tävla i populära lopp som Rom Marathon, Florens Marathon eller Venedig Marathon. Under 2019 släppte det Italienska Friidrottsförbundet (FIDAL) en nyhet om att kraven har sänkts och att det inte alltid krävs ett läkarintyg för löpare som inte är med i något särskilt förbund. Istället kan det krävas ett ansvarsavstående. Kravet på läkarintyg för att ställa upp kvarstår dock för utländska idrottare som är registrerade för idrottsföreningar som är anslutna till utländska federationer. Anledningen till ändringen är att arrangörerna inte vill missa deltagare som tidigare har avstått från att ställa upp på grund av byråkrati.

Vad gäller inom golfvärlden?

Det här med läkarintyg för tävlingar är kanske vanligast förekommande inom löparvärlden. Men även inom en sport som golf kan läkarintyg bli relevant och då handlar det främst om att det kan krävas för att få lov att köra golfbil under tävlingen. För att få tillstånd att använda golfbil krävs ett intyg på att rörelsenedsättningen räknas som ett sjukdomstillstånd av kronisk karaktär eller med lång läkningsprocess. Läkarintyget ska ha fastställd giltighetstid.

Vad gäller inom triathlon?

En sport som har vuxit explosionsartat i popularitet den senaste tiden är triathlon. Här kombineras simning, cykling och löpning. Sporten ställer höga krav på den tävlandens hälsa och fysiska form. Den största och mest prestigefulla tävlingen inom triathlon är Ironman som genomförs på olika platser runt om i världen. Varje år arrangeras ett större lopp på Hawaii som ses som den mest kända och går under benämningen Ironman World Championship. Läkarintyg eller tävlingslicens är vanligt förekommande inom triathlon-världen så kolla upp vad som gäller just för ditt tilltänkta lopp.

Vad tittar man på i ett läkarintyg för tävlingar?

Läkarintyget kan bestå av ett friskintyg eller en hälsoundersökning som representerar den tävlandens hälsa. Innan du har ditt läkarintyg i handen kommer du att behöva genomgå en medicinsk läkarundersökning. Vanliga aspekter i ett läkarintyg för tävlingar är blodstatus samt hjärt- och lungkapacitet. EKG (visar hjärtats hälsa), röntgen och blodprover kan därför bli aktuellt. Det är även vanligt att titta på tidigare skador och hur tävlingsbakgrunden ser ut. Poängen är att göra det så säkert både för dig och dina medtävlanden att delta. Ju mer arrangören vet om dig och ditt hälsotillstånd desto större beredskap har de om en olycka skulle inträffa under tävlingen. Dessutom kan ett läkarintyg vara ett värdefullt underlag vid försäkringsärenden. Läkarintyget behöver i de flesta fall vara utfärdat under de senaste 12 månaderna för att betraktas som giltigt.