Sandelsgatan 31, 115 34, Stockholm info@intygsgruppen.se 08-611 37 70

Bokningsinformation

Checklista

 • Glasögon/Linser (Om du använder)
 • Pris: 3125 kr ink.moms
  Boka tid online

  Läkarintyg Järnväg

  Kategori 19 – läkarintyg järnväg
  Transportstyrelsen föreskriver om hälsoundersökning och kontroll av hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten vid tunnelbana och spårväg. Detta betyder att följande personal: tunnelbaneförare, spårvagnsförare, pendeltågsförare, de som leder eller övervakar spårtrafik, de som bedömer fordon eller spåranläggningar och de som arbetar på spårområde ska göra regelbunden hälsokontroll.

  Personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4) ska ha ett Kategori 19 – intyg. Undersökning sker med särskilt fokus på syn, hörsel, färgseende samt att missbruk ej föreligger.

  Läkarintyg för lokförare utfärdas ej

  Kategori 19 är en benämning som ofta används i samband med arbete på eller vid järnväg. Ofta behövs hälsoundersökning, läkarintyg och andra former av intyg för att få jobba vid järnväg. Vi hjälper dig med alla frågor och utfärdar läkarintyg för kategori 19, Arbete järnväg.