Sandelsgatan 31, 115 34, Stockholm info@intygsgruppen.se 08-611 37 70

Bokningsinformation

Checklista

 • Glasögon/Linser (Om du använder)
 • Pris: 3125 kr ink.moms
  Boka tid online

  Läkarintyg Järnväg

  Kategori 19 – läkarintyg järnväg
  Transportstyrelsen föreskriver om hälsoundersökning och kontroll av hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten vid tunnelbana och spårväg. Detta betyder att följande personal: tunnelbaneförare, spårvagnsförare, pendeltågsförare, de som leder eller övervakar spårtrafik, de som bedömer fordon eller spåranläggningar och de som arbetar på spårområde ska göra regelbunden hälsokontroll.

  Personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4) ska ha ett Kategori 19 – intyg. Undersökning sker med särskilt fokus på syn, hörsel, färgseende samt att missbruk ej föreligger.

  Läkarintyg för lokförare utfärdas ej