Sandelsgatan 31, 115 34, Stockholm info@intygsgruppen.se 08-611 37 70

Bokningsinformation

Checklista

 • Inget speciellt krävs för besöket
 • Pris: 900 kr ink.moms
  Boka tid online

  Läkarintyg Nattarbete

  Anställda som arbetar minst 3 timmar av dygnets timmar mellan 22-07 måste erbjudas medicinsk kontroll av sin arbetsgivare. Detta enligt AFS 1997:8 & Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 63-67 § § AFS 2015:3.

  Denna undersökning syftar till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall. Det som undersökningen inriktar sig på är om det föreligger sömnstörningar, förändrade matvanor, hjärt-kärlsjukdom, endokrin sjukdom eller större viktproblem. Man vill även gå igenom matvanor, bruk av alkohol och tobak samt den sociala situationen.

  Undersökningen görs innan du börjar ett jobb med nattarbete och ska sedan ske med jämna mellanrum beroende på din arbetsplats.